Image
image
image
image


למינציות חרסינה

מהי למינצית חרסינה?
כשהשיניים פגומות, כהות או שקיים רווח מיותר בין השיניים האדם נמנע מלחייך ובכך פוגע באיכות חייו ובסביבתו. למינצית חרסינה היא פתרון מעולה לציפוי השיניים בשכבה דקיקה כעובי ציפורן בעזרתה ניתן לתקן צורת השן ולהבהיר את צבע השן.

יתרונה של  הלמינציה היא  שאינה פוגמת בשן.


image

מידע לרופא

כל מקרה של למינציה מתחיל בגילוף דיאגנוסטי, הכנת מפתח ליציקת השחזור הזמני  ובדיקת בליטות ההשחזה. לאחר ההשחזות ולקיחת המטבע ישמש הגילוף הדיאגנוסטי גם כמודל מכוון עבור הסריקה והעיצוב הדיגיטלי.

דגשים:
  • חשוב לציין צבע.
  • נדרשות השחזות חלקות וברורות.
  • חשוב לא להשאיר פינות או שידרות.
  • גבול ההשחזה המומלץ חניכי או על חניכי.
  • אם סוגרים דיאסטמות יש להגיע
  • לא לכסות עמוק מידי ב P. למיניט הוא לא 3/4 כתר.
  • חשוב לציין ...צבע השן.
  • יש  לשלוח תמונה פרונטלית של חיוך.
פרוטוקול עבודה מומלץ:
  • גילוף דיאגנוסטי.
  • 2 מפתחות פאטי: ראשון לבדיקת מרחק השחזה ושני ליצירת השיקום הזמני ו/או ???
ספרות מומלצת:


image


image